Videos

Llistes de reproducció

 

Sistemes de manipulació per ventoses

Línia de tall canvi automàtic per bovines KRASSER

Perfiladores panells cobertes i façanes Schlebach

Bordonadores CN RAS

TurboBend Plus 2a Generació

ECO Multibend Center

ASTES4 Descarrega / Apilament per sistemes Laser 2D, plasma i oxitall

Línies de producció portes Elevadores RAS/PIVATIC